Benvinguts!

L’Hospital Universitari Sagrat Cor és l’hospital de titularitat privada més gran de Barcelona, amb una capacitat de 350 llits i amb tecnologia mèdica i serveis hotelers de primer nivell. L’hospital ofereix totes les especialitats mèdiques-quirúrgiques i actualment té una plantilla de treballadors formada per prop de 1100 persones. Ocupa un conjunt d’edificis situats en l’Eixample de Barcelona construïts entre els anys 60 i 70. Actualment, està parcialment en obres de remodelació per modernitzar els seus espais i incorporar nous avançaments tècnics que permetran la millora de l’atenció al client. Així s’han engegat quatre nous quiròfans, un nou servei de diagnòstic per la imatge i s’estan modernitzant progressivament totes les plantes d’hospitalització.

L’Hospital Universitari Sagrat Cor pertany al Grup idcsalud, companyia capdavantera en assistència i gestió sanitària. A Espanya, compta amb una xarxa de 28 centres i més de 9.000 empleats. També realitza una important tasca mitjançant concerts amb el CatSalut (Servei Català de la Salut) orientada sobretot a la reducció de les llistes d’espera quirúrgiques, i forma part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

A nivell docent, el centre està acreditat per a la docència de Formació Sanitària Especialitzada (programes MIR i FIR)presta serveis a les facultats de ciències de la salut de la Universitat de Barcelona, així com també a altres universitats catalanes i estrangeres per a la formació de pregrau i postgrau. Igualment, és dispositiu docent associat a diferents escoles tècniques per a la formació tècnica de cicles de grau mitjà i superior en ciències de la salut.

Benvinguts!

QR
Captura les nostres dades de contacte