Sessions generals hospitalàries 2011 – 2012

Consulta el programa Accés a la sessió Dijous, 6 d´octubre de 2011 Benvinguda curs acadèmic 2011 – 2012 Lideratge mitjançant public speaking   Dijous, 17 de novembre de 2011 Hiponatrèmia: revisió i actualitzacions terapèutiques     Dimecres, 21 de desembre de 2011 Hipertròfia prostàtica benigna: Actualitzacions del tractament mèdic i quirúrgic    …