Sessió hospitalària Dr. Sopeña

SESSIÓ HOSPITALÀRIA
"PROJECTE CASSIOPEA"

El Dr. Juan José Sopeña Nualart, poques hores abans de la seva jubilació,

ens parla del Projecte Cassiopea.