FSE

fse

La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) és l’ensenyament amb el sistema de residència com a procediment per a la formació en totes les especialitats de ciències de la salut (llicenciatures o graus universitaris de biologia, bioquímica, infermeria, farmàcia, física, medicina, psicologia i química).

Aquest sistema es basa en l’aprenentatge centrat en el professional, que consisteix en una pràctica clínica programada, supervisada i retribuïda que permet assumir de forma progressiva les responsabilitats a mesura que avança el procés formatiu, amb una vinculació laboral entre el Servei de Salut i l’especialista en formació. La durada de la formació sanitària especialitzada depèn de l’especialitat a la qual es pugui optar des de la llicenciatura o grau cursats i a la durada dels programes de cada especialitat.

L’accés es realitza mitjançant una convocatòria anual de proves selectives per accedir a les places de formació sanitària especialitzada, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, i que està oberta persones que han realitzat estudis de medicina, farmàcia, química, biologia, bioquímica, psicologia, física i infermeria.