Unitats Docents

Farmàcia Hospitalària (FIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitatGuia itinerari formatiu tipus

Tutora: Montserrat Pons Busom

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitatGuia itinerari formatiu tipus

Tutor: Albert Isidro Llorens

Dermatologia Médico Quirúrgico y Venereología (MIR)
Places acreditades: 2
Programa de l’especialitatGuia itinerari formatiu tipus 

Tutora:  Mª Isabel Iglesias Sancho
Tutora:

Medicina Interna (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitatGuia itinerari formatiu tipus

Tutora: Rosario Salas Campos

Pneumologia (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitatGuia itinerari formatiu tipus 

Tutor: Josep Enric Boada Port

Radiodiagnòstic (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitatGuia itinerari formatiu tipus 

Tutora: Elisenda Grivé Isern