Unitats Docents

 

Farmàcia Hospitalària (FIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitat        Guia itinerari formatiu tipus

Tutor: Juan González Valdivieso

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitat        Guia itinerari formatiu tipus

Tutor: Albert Isidro Llorens

Dermatologia Médico Quirúrgico y Venereología (MIR)
Places acreditades: 2
Programa de l’especialitat     Guia itinerari formatiu tipus 

Tutora:  Mònica Quintana Codina

Tutora: Maria Angeles Sola
Tutora:  Gemma Melé Ninot     

 

Medicina Interna (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitat     Guia itinerari formatiu tipus

Tutora: Rosario Salas Campos

Pneumologia (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitat          Guia itinerari formatiu tipus 

Tutora:Ester López Cadena

Radiodiagnòstic (MIR)
Places acreditades: 1
Programa de l’especialitat           Guia itinerari formatiu tipus

Tutora: Elisenda Grivé Isern