Sessions, seminaris i cursos

sessió general

L’Hospital Universitari Sagrat Cor organitza sessions, seminaris, cursos i jornades docents adreçades als professionals en ciències de la salut que hi treballen a la institució. Des de les sessions monogràfiques organitzades pels propis serveis fins a les generals hospitalàries facilitades des del Servei de Suport a la Docència, us convidem a consultar el directori d’aquestes activitats més expositives.

Sessions de Formació Sanitària Especialitzada: Sessions especialment pensades pels programes de Formació Sanitària Especialitzada que es formen amb nosaltres (MIR, FIR). Identifica els comentaris d’aquestes sessions a Twitter a través del hashtag #SFSEHUSC

Sessions generals hospitalàries: Sessions d’interès general, organitzades des del Servei de Suport a la Docència, adreçades a tots els treballadors de l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Aquestes sessions s’esdevenen amb cadència fixa, els segons dijous de cada mes, a les 13.15h, a la Sala d’Actes de l’Hospital. Identifica els comentaris d’aquestes sessions a Twitter a través del hastag #SG1314, substituint la numeració pels dígits del curs acadèmic en què es realitzin les sessions (ex: #SG1314 si la sessió pertany al curs acadèmic 2013 – 2014, #SG1415 si la sessió pertany al curs acadèmic 2014 – 2015 i així, successivament).

Cursos de competències transversals de FSE: Tots els programes de formació sanitària especialitzada comparteixen una sèrie de competències anomenades transversals, d´adquisició obligatòria, al llarg del procés formatiu. Aquestes són:

  • Metodologia de la investigació
  • Comunicació assistencial
  • Qualitat
  • Seguretat de pacient
  • Bioètica
  • Gestió clínica
  • Radioprotecció

Podeu consultar el portfoli de cursos per cadascuna de les competències esmentades i el cronograma docent recomanat al següent enllaç.

Altres cursos: Consulta l’oferta de cursos que s’organitzen des de l’Hospital Universitari Sagrat Cor.