Medicina UB

facultat medicina ubDes de l’any 87 el nostre hospital imparteix docència de Pregrau a partir d’un conveni amb la Facultat de Medicina de la UB.  Des d’aleshores la nostra dedicació ha anat creixent i des del curs passat hem ampliat el nostre compromís amb al Facultat assumint el doble d’estudiants de 4t curs, en els assignatures d’Aparell Cardiocirculatori, Respiratori, Digestiu i Neurologia, i també de Ginecologia. De manera que en el moment actual rebem estudiants de 3r fins a 6è, i encara en el nou pla d’estudis participarem també en el període de formació d’Estada Clínica, just al final del trajecte. Paral·lelament, hem anat ampliant el nombre de professors i, per tant, l’aposta és clara cap una vinculació cada cop més estreta que ve avalada per l’experiència, per la capacitat docent, per la situació geogràfica, pròxima  a la Facultat, i per les bones avaluacions dels alumnes.

Però la tasca docent no pertany exclusivament als professors sinó que atès que l’hospital n’és, de docent, tots els professionals que hi treballen poden en aquest sentit desenvolupar tasques docents i en general hi estan molt ben predisposats.

Amb el nou Pla d’Estudis i la pertinent adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior, cada cop es demana més la participació activa de l’estudiant. Queden enrere les clàssiques classes magistrals, l’erudició o la permanència física constant i es parla de resolució de problemes i d’assoliments competències i habilitats, en part a través dels pacients però també amb totes les tècniques d’informació, comunicació i simuladors que tenim  a l’abast a través de les eines informàtiques, els dossiers electrònics, el Moodle, el campus virtual. Això implica una gran maduresa i esforç tant per part de l’estudiant com per part del docent que ha de definir bé a priori quines són aquestes competències i habilitats, que han de coincidir en bona part amb les que la societat demanarà als futurs metges, i com les ha d’avaluar. Estem, doncs, en un procés de canvi en el que tots n’aprendrem si tenim ganes de fer-ho.

Cal, sens dubte, una bona dosi de curiositat i per tant ànim: mireu, escolteu, pregunteu, cerqueu i estudieu.

Coordinació Olga Parra
Curs

Assignatura

Professorat
3r Semiologia general i propedèutica clínica Anna Lozano, Jordi Delás
4rt Malalties de l’aparell càrdio-circulatori Roser Casañas, Enric Roche, Javier Ruíz
4rt Malalties de l’aparell digestiu M. Angels Blasco, Elena Benavent
4rt Malalties del sistema nerviós Adrià Arboix, Joan Massons
4rt Malalties de l’aparell respiratori Joan Josep Fibla, Olga Parra, Marina Galdeano
4rt Malalties del sistema endocrí i nutrició Esther Batista
Malalties de l’aparell excretor, renal i genital masculí Francesc Serrallach
Malalties de l’aparell locomotor Albert Isidro
3r-4rt-5è Diagnòstic per la Imatge Vicente Querol

One Comment

  1. Pingback: Iniciat el curs acadèmic de Medicina a la UB | Servei de Suport a la Docència

Comments are closed.